Тел.

09 888 30 40 8

Menu

Етикет: автоматизиране на промишлени зони с интернет приложения

автоматизиране на къща

Какво е умна къща?

Умна къща наричаме къща, в която се използва интернет, за да управлявате почти всичко в нея. Телевизора и радиото са