Ел ремонти

ел ремонти, ел услуги

Ел ремонти

Ел ремонти обхващат всякакъв тип проблеми в електрическото подаване или такива, които засягат инсталацията. Възможните аварийни ел ремонти обхващат огромен спектър. За това ще споменем само някои от от тези, за които можете да разчитате на нас.

Някои от възможните Ел услуги и ремонти

Подмяна и монтаж на разклонителни кутии при евентуални хлабави връзки или проблеми с кабелите.  Полагане на кабели с крепежни елементи при повреда в окабеляването. Демонтиране и монтиране на нови монофазни и трифазни контакти и ел. ключове за осветление при нагаряне или късо съединение. Смяна на счупени или стари контакти и ключове за лампи.

ел ремонти, ел услуги

Ел ремонти и Ел услуги

Преместване или монтиране на нови ел уреди и осветителни тела

Друго много необходимо в домакинството е наличието на достатъчно разклонители и ключове, контакти … Можем да добавим новини контакти във всяка стая или коридор чрез самостоятелни връзки към ел таблото. Може да се наложи преместване на ключове, контакти, кабели, осветителни тела … Смяна на осветителни тела – аплици, плафониери, лампи, които са с по-особен монтаж или изискват повече внимание при сваляне и поставяне. Монтаж на бойлер, проточен бойлер, смяна на бойлерни табла… Отделяне на ел уреди в отделни ел вериги, за да се предотврати претоварване на ел инсталацията.

Преместване ел уреди осветителни тела

Преместване или монтиране на нови ел уреди и осветителни тела

За какво да внимавате при Ел инсталацията

Също много важно!! Има някои индикации, на които трябва да обръщате внимание и веднага да потърсите фирма за ел услуги и ремонти. За всяко нещо, за което се съмнявате, веднага потърсете консултация. Не е нужно да разбирате от електричество – важното е да сте внимателни. За това има фирми за ел услуги и ремонти като нас, на които да разчитате.

  • Често премигване на осветителните тела
  • Падане на бушон
  • Нагорели контакти или щепцели
  • Видимо остарели контакти и щепцели
  • Потъмняване стъклото на лампите
  • Оголени кабели … и други подобни..

Професионални ел услуги и ремонти

Знаем, че повечето от вас нямат никаква представа от ел инсталация, ел ремонт, окабеляване … За това нашата фирма ел техници ще ви съдейства за всичко свързано с вашият ел ремонт, подмяна на стари кабели. Ще направим прозвъняване на кабели и ще направим смяна на стари ел инсталации. Ще монтираме нови ел уреди или ако е необходимо ще направим преместване на ел уред на отделна верига със самостоятелен контакт … За всичко това разполагаме с необходимото оборудване и знания, за да подсигурим домът ви.