Тел.

09 888 30 40 8

Menu

Аварийни ел ремонти

Аварийни ел ремонти

Аварийни ел ремонти обхващат инцидентни проблеми в електрическото подаване или такива, които засягат инсталацията. Възможните аварийни ел ремонти обхващат огромен спектър. За това ще споменем само някои от от тези, за които можете да разчитате на нас.

Подмяна и монтаж на разклонителни кутии при евентуални хлабави връзки или проблеми с кабелите.  Полагане на кабели с крепежни елементи, при повреда в окабеляването.  Демонтиране и монтиране на нови монофазни и трифазни контакти и ел. ключове за осветление при нагаряне ли късо съединение.

Друго много необходимо в домакинството е наличието на достатъчно разклонители и ключове, контакти … В случай, че се наложи преместване или монтиране на нови според нуждите на домакинството. Смяна на осветителни тела – аплици, плафониери, лампи, които са с по-особен монтаж или изискват повече внимание при сваляне и поставяне. Монтаж на бойлер, проточен бойлер, смяна на бойлерни табла…

На разположение сме за аварийни ел ремонти през работно време, оказано в сайта.

Етикети:, , , , , ,