Тел.

09 888 30 40 8

Menu

Изграждане на цялостни ел инсталации

Нашата фирма изгражда инсталации от външното табло до крайната точка – контакт или ключ. Наша грижа е изчисляването и полагането на видовете кабели, големината на централно трасе и техните разклонения.