Какво е умна къща?

автоматизиране на къща

Умна къща наричаме къща, в която се използва интернет, за да управлявате почти всичко в нея. Телевизора и радиото са само най-елементарните опции за управление. Тук говорим за мащабно приложение на интернет, за да управлявате пръскачките в градината, спускате и вдигате щорите… Пускате и спирате бойлера, отоплението, климатик… В наши дни всичко, което има платка и електроника, може да се свърже с интернет и да го управлявате от разстояние. Посредством телефонът си, управлявате домът и животът си.

Точни примери могат да бъдат:

  • осветлението, което да се включва, когато влизате в помещението
  • да управлявате силата на светлината, докато гледате телевизия
  • да настроите кафе машината да се включи, преди да сте станали
  • климатика да се включва при определена температура, когато е настроен и съответно да се изключва…

автоматизиране на къща

Започвало се е през 1975г. , когато са успели да предадат 120 kHz радиочестотни (RF) сигнали с цифрова информация към електрическите кабели до програмируеми изходи или ключове. Тези сигнали предават команди към съответните устройства, контролирайки как и кога да работят. Един предавател може да изпрати сигнал по електрическата инсталация на къщата, като укаже на устройството да се включи в определено време. С времето тази технология се развива и през 2005г. компанията „Insteon“ въвежда технологията, която комбинира електрически кабели с безжични сигнали. Едни от известните протоколи за „общуване“ са Zigbee и Z-Wave.

С развитието на технологиите, беше въпрос на време, да навлязат по този широк начин на употреба в домът ни.  Те ни осигуряват сигурност, удобство и енергоефективност.