Тел.

09 888 30 40 8

Menu

Как работи ZigBee

ZigBee използва радио вълни на различна честота, с които комуникира. Мрежата се състои от няколко типа устройства. Мрежовият координатор е устройството, което създава мрежата и комуникира и управлява всички други устройства в нея. Всяка ZigBee мрежа трябва да съдържа такъв координатор. Той свързва модули тип маршрутизатори или такива, които са директно свързани към уреди. За подходящо свързване на уредите в дадено помещение се избира различен начин на конфигурация на мрежата. Според типовете устройства в помещението, те се навързват по начин, който да осъществява комуникация един с друг само с един възел – рутер.

Всички тези връзки могат да бъдат част от много по-голяма мрежа за комуникация и безпроблемно да се контролира от координаторът. Персоналната мрежа за комуникация позволява оптимално създаване на полезни връзки между всички точки за управление. Също така, при пропадане на някоя от връзките, даденото устройство може бързо да намери алтернативен път за комуникация с други.