Монтиране на електрическо табло

Монтиране на електрическо табло, монтиране на ел табло Пловдив

Монтиране на електрическо табло

Монтиране на електрическо табло е специфично задание, което изисква доста познания по отношение
ел изисквания и потреблението на ток в домакинството. От ел таблото зависи работата на електроуредите в домът ви и съответно правилното разпределение на натоварването във всяко помещение. За да се предотврати натоварване, в това се предвижда разделение на различни бушони. За свързването и монтирането на ел табло трябва да се познава устройство, начина на свързване на връзките и основни правила за цялостно свързване и монтиране. От това зависи безопасността в домът ви.

Монтиране на електрическо табло

Монтиране на електрическо табло

Монтаж на ел табло

При монтажа на ел табло се взимат в предвид доста параметри и някои основни са изискванията на самото табло. Познаване схемата на електрическата мрежа в жилището и схемата на разпределителното табло. Нужно е правилното групиране на помещенията и окабеляване съобразено с натоварването. В някои случаи може да се наложи пускане на допълнително окабеляване на отделните ел уреди като пералня, фурна, бойлер, които имат висока консумация на ток. После те се разделят в различни канали и се отвеждат към ел таблото. В случай, че жилището ви e на повече от 15-20 години, вероятно ще се наложи смяна на стара ел инсталация. Не само смяна на ел табло, но и прозвъняване и смяна на стари кабели.

Монтаж на ел табло

Монтаж на ел табло

Защита от токов удар

Защита от токов удар или дефектотокова защита – особено важно е да има такава, която при прекомерно натоварване ще изключи даденият бушон и ще прекъсне токоподаването. Особено полезно, когато печете мусака и отидете до магазина, пък се заприказвате с комшийката! Дефектотоковата защита е автоматична. Без нея може да бъде причина за пожар. По тази причина се изчислява и разпределението на тока във всяко помещение, като се прави и разделение на лампите, индивидуални връзки за фурна, съдомиялна, бойлер…

Дефектотокова защита

Изграждане ел инсталация