Тел.

09 888 30 40 8

Menu

Монтиране на електрическо табло

Монтиране на електрическо табло

Монтиране на електрическо табло е специфично задание, което изисква доста познания по отношение
ел изисквания и потреблението на ток в домакинството. От ел таблото зависи работата на електроуредите в домът ви и съответно правилното разпределение на натоварването във всяко помещение. За да се предотврати натоварване, в това се предвижда разделение на различни бушони. За свързването и монтирането на ел табло трябва да се познава устройство, начина на свързване на връзките
и основни правила за цялостно свързване и монтиране. От това зависи безопасността в домът ви.

При монтажа на ел табло се взимат впредвид доста параметри и някои основни са
изискванията на самото табло. Познаване схемата на електрическата мрежа в жилището
и схемата на разпределителното табло. Нужно е правилното групиране на помещенията и окабеляване съобразено с натоварването.

Защита от токов удар или дефектотокова защита – особено важно е да има такава, която при прекомерно натоварване ще изключи даденият бушон и ще прекъсне токоподаването. Особено полезно, когато печете мусака и отидете до магазина, пък се заприказвате с комшийката! Дефектотоковата защита е автоматична. Без нея може да бъде причина за пожар. Потази причина се изчислява и разпределинието на тока във всяко помещение като се прави и разделение на лампите, индивидуални връзки за фурна, съдомиялна, бойлер…

Етикети:, , , ,