Подмяна на стари ел инсталации

Подмяна на стари ел инсталации

Подмяна на стари ел инсталации

Подмяна на стари ел инсталации се налага периодично. Това се налага тъй като има отделни части в ел инсталацията, които във времето се изморяват.  Те вече не са ефективни и дори могат да доведат до сериозни проблеми в електропреносната мрежа. Пример: нагорял контакт, който не дава добра връзка и може да възникне пожар. Друг пример са старите бушони на ел табло с жичка, които с времето не са толкова ефективни от дългата им работа и трябва да се сменят с нови. Неефективността на старите се изразява в това, че в определен момент на късо съединения не може да изпълни своята роля и да възникне пожар. За това трябва да се направи смяна на ел табло с ново.

Подмяна на стари ел инсталации

Подмяна на стари ел инсталации

Прозвъняване на стари кабели от ел инсталация

Тези и още много други малки проблеми, които могат да се случат в ежедневието ви и да индикират за проблем, но вие да не знаете. За това е нужно да се обърнете към професионалисти, които да проверят и прозвънят кабелите от ел инсталацията и да направят необходимите промени.

Оглед и проверка на кабели от ел инсталация

Прозвъняване на кабелите от цялата ел инсталация и оглед на всички контакти и ключове е първото нещо, което правим преди всичко друго. Огледът е най-важното нещо, след което да преценим най-добрият и оптимален вариант за подмяна на стари кабели. Разделяне на ел уреди в различни вериги. Да преценим възможно най-добрите трасета за прокарване на новите кабели…. Всичко това е част от подготовката преди да се започне работа. Така в крайна сметка ще имате една добре подредена ел инсталация и ефективно работещи ел уреди без да се притеснявате за безопасността си.

Прозвъняване на стари кабели от ел инсталация

Прозвъняване на стари кабели от ел инсталация

Смяна на стара ел инсталация може да се наложи по множество причини, но важното е да се реагира на време. Дори и при нова ел инсталация, пак може да се наложи някакъв ремонт и намеса от наша страна. За това винаги сме на разположение за оглед и консултация.