Смяна ел инсталация на стара къща

Смяна ел инсталация на стара къща

Смяна ел инсталация на стара къща

Смяна ел инсталация на стара къща е от изключително значение, тъй като всеки изминал ден използваме все повече електричество. Има много ел уреди, които изискват определено количество ток и то трябва да им се осигури. Подмяната на ел инсталацията и смяната на стари кабели ще ви гарантира спокойствие, че няма да възникне проблем. Старите ел инсталации от преди 20 -30 -40  години не са предвидени за толкова голяма консумация на ток и на електрическата мрежа не може да поеме натоварването.

Смяна ел инсталация на стара къща

Смяна ел инсталация стара къща

Смяна на ел инсталация на стара къща не е лесен проект за изпълнение, тъй като трябва да се вземат доста неща в предвид. Колко помещения са, колко ел уреди имате, колко контакта имате в помещение … Заедно със смяна на старите кабели ще сменим и старите ключове и контакти. Можем да добавим нови контакти и ключове за лампи във всяка стая и да ви създадем повече улеснение и удобство.

Изграждане на ел инсталация

На практика нашият екип от ел техници ще изгради нова електрическа инсталация. Ще се съобразим с начина, по който трябва да изградим ел инсталацията ви наново и да направим необходимите ел вериги от всяка стая до ел таблото. Разполагаме с необходимите инструменти, с които бързо и ефективно да направим нови канали и да разположим новите кабели по възможно най-добрият начин.

Подмяна на стари кабели и прокарване на нови

Подмяна на стари кабели и прокарване на нови

Смяна на ел табло

Смяна на ел табло също трябва да се направи. Не може да сменим само кабелите и да остане старото табло. Така ще имате изцяло сменена и нова ел инсталация, която да ви гарантира спокойствие.

Оглед за смяна на ел инсталация

Потърсете ни, за да направим оглед на къщата и ще ви дадем оптимален вариант за това как да се смени старата ел инсталация. Ще предвидим всички необходими материали като кабели, контакти, ключове … Можем да монтираме и нови осветителни тела или ел уреди, които сте предвидили за ползване. Така можем да ви предложим цялостна услуга за смяна на ел инсталация и монтаж на ел уреди. Веднага след това можете да се радвате на обновеният си дом.

Изграждане ел инсталация, смяна стари кабели

Изграждане ел инсталация, смяна стари кабели