Тел.

09 888 30 40 8

Menu

Цени за ел услуги

 • Монтиране на електрическо табло 30.00 1-брой
 • Монтиране на предпазетел (бушон автоматичен) 12.00 1-брой
 • Монтиране на електрическо табло за бойлер 22.60 1-брой
 • Монтиране на висяща фасунга 3.00 1-брой
 • Монтиране на фасунга на стената 4.00 1-брой
 • Монтиране на аплик или плафониера 15.00 1-брой
 • Монтиране на осветително тяло-луна 10.00 1-брой
 • Монтиране на ключ-скрита електроинсталация 4.00 1-брой
 • Монтиране на контакт-скрита електроинсталация 4.00 1-брой
 • Монтиране на ключ-открита електроинсталация 5.00 1-брой
 • Монтиране на контакт-открита електроинсталация 5.00 1-брой
 • Монтиране на трифазен контакт 8.00 1-брой
 • Монтиране на нисковолтов трансформатор за осветително тяло 10.00 1-брой
 • Монтиране на луминисцентно осветително тяло на растерен таван 15.00 1-брой
 • Монтиране на прожектор 20.00 1-брой
 • Монтиране на фотоклетка 25.00 1-брой
 • Монтиране на електрическа конзолна 3.00 1-брой
 • Монтиране на ел. кутия разклонителна квадратна за скрита електро инсталация 4.00 1-брой
 • Свързване на елeктрическа разклонителна кутия 10.00 1-брой
 • Монтиране на предпазители в табло 10.00 1-брой
 • Монтиране на дефектнотокова защита в табло 20.00 1-брой
 • Изкопаване на кабелни канали 4.00 1-метър
 • Изкопаване на канал в тухла 3.00 1-метър
 • Изкопаване на канал в бетон 5.00 1-метър
 • Изкопаване на конзолна кутия в тухлена стена 3.00 1-брой
 • Изкопаване на конзолна кутия в бетонна стена 5.00 1-брой
 • Изкопаване на разклонителна кутия в тухлена стена 3.00 1-брой
 • Изкопаване на разклонителна кутия в бетонна стена 5.00 1-брой
 • Полагане на гофрирани тръби 2.50 1-метър
 • Монтиране на телевизионна розетка 4.00 брой
 • Монтиране на компютърна телефонна розетка, RJ 45 4.00 1-брой
Етикети:, , , , ,